Κοινωνικές Υπηρεσίες

Αναζητούμε λύσεις και υλοποιούμε δράσεις, δίνοντας παραδείγματα ενάντια στην απερήμωση και εγκατάλειψη της υπαίθρου. Με τη συνεργασία και τον εθελοντισμό του ντόπιου πληθυσμού ως πηγή έμπνευσης, επαναλειτουργούμε τα παλιά σχολεία και διδάσκουμε την αειφορία και τη βιωσιμότητα σε απομονωμένα χωριά της επαρχίας. Διδάσκουμε και διδασκόμαστε από την πείρα και τις μνήμες των ηλικιωμένων, από τους οποίους και αντλείται η πρώτη ύλη του πολιτισμού: τα ξεχασμένα ήθη και έθιμα κάθε περιοχής.

Ενεργοποιούμε τους νέους από την επαρχία με νέα προγράμματα και πρακτικές ως αντιμετώπιση της παθητικότητας. Πραγματοποιούμε δράσεις πάνω στην διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος, την τέχνη, τη φύση και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το γεγονός ότι η τέχνη και ο πολιτισμός τοποθετούνται στην καρδιά του κοινωνικού ιστού αυξάνει την επικοινωνία, την δημιουργικότητα, την αυτογνωσία και την συλλογική μνήμη. Διαμορφώνει την συνειδησιακή ταυτότητα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κοινωνική και πολιτισμική εικόνα της αγροτικής υπαίθρου.

Ελληνικα