Πολιτιστικός Τουρισμός

Καταθέτουμε προτάσεις που συνδέουν τον πολιτισμό με τον βιώσιμο τουρισμό. Εδραιώνουμε μια νέα πολιτιστική βιομηχανία που μπορεί να ενισχύσει άμεσα την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Σε συνεργασία με κρατικούς και άλλους φορείς, διαμορφώνουμε το branding για αναδυόμενους προορισμούς με έντονο το λαογραφικό, περιβαλλοντικό και πολιτισμικό στοιχείο.

Παρέχουμε καινοτόμο περιεχόμενο για τον σχηματισμό νέων ταξιδιωτικών προϊόντων με σκοπό να αναβαθμιστεί η κάθε περιοχή σε πάροχο βιωματικής και πολιτιστικής εμπειρίας. Εφαρμόζουμε πιλοτικά προγράμματα που συνδέουν την σύγχρονη δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά.

Πραγματοποιούμε δράσεις για την ανάδειξη μνημείων, καθώς και για την αξιοποίηση δασών, σπηλαίων, αρχαίων μονοπατιών, εγκαταλελειμμένων κτισμάτων κλπ., με σκοπό την μετατροπή αυτών σε πόλους έλξης ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος. Με εργοδηγό την τέχνη, θεμελιώνουμε μια μοναδική γέφυρα που ενώνει αποτελεσματικά τον πολιτισμό με την ανάπτυξη και τον τουρισμό.

Ελληνικα