Ήθη & Έθιμα

Προτείνουμε ευρηματικές μεθόδους σύνδεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη τέχνη και δημιουργία, ενώ παράλληλα επεξεργαζόμαστε νέα εργαλεία αναβίωσης των εθίμων και της τοπικής παράδοσης.

Η διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τα ξεχασμένα ήθη και έθιμα, οι μύθοι, οι θρύλοι, η πλούσια ιστορία μας, οι τοπικές δεξιότητες, οι εθιμικές επιτελέσεις και τελετουργίες είναι τα εργαλεία μας για την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό νέων τουριστικών προορισμών και ταξιδιωτικών διαδρομών.

Μέσω των εικαστικών και εκφραστικών τεχνών αναδεικνύουμε με εκδηλώσεις το υλικό και άυλο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας. Δημιουργούμε νέες σχέσεις και συνεργασίες με φορείς και λαογραφικούς συλλόγους προς όφελος του πολιτιστικού τουρισμού. Προωθούμε ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις με αντίστοιχες ενώσεις και ιδρύματα άλλων χωρών της υδρογείου.

Ελληνικα