Τέχνη, Φύση & Ανάπτυξη της υπαίθρου

Δημιουργούμε live εικαστικά και εκφραστικά δρώμενα σε αρχέγονα τοπία και οικοτόπους, προωθώντας τον αγροτουρισμό, τη φύση και το περιβάλλον. Παράλληλα, εκπονούμε έρευνες ενδυνάμωσης της αγροτικής οικονομίας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με μεθόδους που ενέχουν πολιτισμό και συνδυάζονται με τον τουρισμό.

Συμβάλουμε, διάμεσου του πολιτισμού, στην υπεραξία των Ελληνικών προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. Σε συνεργασία με ενώσεις και περιβαλλοντικούς φορείς, μελετούμε προγράμματα και προτάσεις του «κατοικείν» στη φύση για την ήπια παρουσία και παραμονή του ανθρώπου στο φυσικό τοπίο.

Μελετούμε προτάσεις που συμβάλουν στον τουρισμό, την αειφορία και την επιχειρηματικότητα της Ελληνικής περιφέρειας, και που μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα ανάπτυξης προς όφελος υποβαθμισμένων περιοχών της χώρας.

Ελληνικα