Διεθνείς Συνεργίες

Η τέχνη και ο πολιτισμός αποτελούν μία διεθνή γλώσσα επικοινωνίας, ένα αγαθό που οφείλει να διανέμεται και να διαμοιράζεται σε όλη την υδρόγειο. Σήμερα έχουν υιοθετηθεί παγκοσμίως νέες πολιτικές πράσινης οικονομίας που ευνοούν το τρίπτυχο «τέχνη, πολιτισμός και ανάπτυξη».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υλοποιούμε προγράμματα και δράσεις θεματικού περιεχομένου με πολιτιστικούς φορείς σε χώρες που μοιράζονται κοινά πολιτισμικά προϊόντα και αξίες. Προτείνουμε συνεργασίες επιμόρφωσης και έρευνας σε θέματα πολιτισμικού περιεχομένου με εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ

Θεσμοθετούμε στα πλαίσια της GRecoACTE τις λεγόμενες καινοτόμες γέφυρες. Πρόκειται για πολιτιστικές αδελφοποιήσεις και διεθνείς ανταλλαγές με θέμα “άυλο πολιτιστικό απόθεμα και αναπτυξιακές συνέργειες”.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Παρέχουμε υπηρεσίες για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου των πολιτιστικών θησαυρών και καλλιτεχνικών προϊόντων. Καταγράφουμε το απόθεμα των ορατών, και μη, πολιτισμικών πόρων κάθε περιοχής που μπορούν να ενταχθούν σε διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα. Στοιχειοθετούμε νέα θεματικά πεδία που μπορούν να προσελκύσουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον για συνέδρια και εκδηλώσεις Τέχνης και Πολιτισμού.

Ελληνικα